درباره ما

شرکت کاویان کارت الکترونیک مجموعه سرویس دهنده در حوزه دستگاه های خودپرداز و کارتخوانهای سیار است. شرکت کاویان کارت الکترونیک آماده ارائه خدمات به کسب و کار های کوچک، سازمان ها، مراکز و شرکتها میباشد.